تامین مواد خوراکی زوار اربعین
تاریخ شروع 1398/06/30
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان