فطریه سروش‌مهر
تاریخ شروع 1399/02/26
مبلغ جمع آوری شده 9,240,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 9,240,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 9,240,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان