خیاط زبردست - سروش مهر
تاریخ شروع 1399/01/10
مبلغ جمع آوری شده 40,138,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 40,138,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 15,370,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 24,768,000 تومان
گزارش اجرایی