کفاره سروش‌مهر
تاریخ شروع 1399/02/26
مبلغ جمع آوری شده 2,869,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 2,869,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 2,869,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان