کمک به هزینه های درمانی خانم سرپرست خانوار
تاریخ شروع 1399/02/12
مبلغ جمع آوری شده 210,000 تومان
دسته بندی
سلامت
زنان
مناطق تحت پوشش
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 210,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 210,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان