یخچال لازمیم:)
تاریخ شروع 1399/02/18
مبلغ مورد نیاز 1,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 170,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 170,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 170,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان