ثبرث
تاریخ شروع 1398/04/09
مبلغ مورد نیاز 3,535,353 تومان
مبلغ جمع آوری شده 135,004 تومان
دسته بندی
سلامت
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 135,004 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 135,004 تومان