بازی در تامین لوازم التحریر، مهر ۹۸
تاریخ شروع 1398/06/23
مبلغ مورد نیاز 10,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
معیشت
ایتام
اجتماعی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
کرمان
لرستان
سمنان
عراق
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد