کمک به ساخت مدرسه آق قلا
تاریخ شروع 1398/05/31
مبلغ مورد نیاز 800,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
دسته بندی
اجتماعی
عمرانی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
کرمانشاه
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد