کمک به تامین هزینه‌های خانواده های تحت پوشش، تیر ماه ۱۳۹۸
تاریخ شروع 1398/04/01
مبلغ جمع آوری شده 690,000 تومان
دسته بندی
معیشت
سلامت
کودکان
زنان
سالمندان
ایتام
تحصیل
اجتماعی
کار آفرینی
مناطق تحت پوشش
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 690,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 690,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد