کمک به تامین هزینه های زندگی خانواده‌های تحت پوشش، مرداد ۹۸
تاریخ شروع 1398/05/01
مبلغ جمع آوری شده 980,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 980,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 980,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد