کمک به تامین هزینه های زندگی خانواده های تحت پوشش، شهریور ماه ۹۸
تاریخ شروع 1398/06/01
مبلغ مورد نیاز 20,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 350,000 تومان
دسته بندی
معیشت
سلامت
ایتام
اجتماعی
عمرانی
فرهنگی
کار آفرینی
مناطق تحت پوشش
اردبیل
عراق
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 350,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 350,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد