مددکاری تراجنسی
تاریخ شروع 1398/07/11
مبلغ مورد نیاز 800,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 40,000 تومان
دسته بندی
معیشت
سلامت
زنان
تحصیل
اجتماعی
فرهنگی
کار آفرینی
قرض الحسنه
مناطق تحت پوشش
البرز
کرمانشاه
قزوین
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 40,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 40,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد