کمک به خانواده های تحت پوشش، آبان ماه ۹۸
تاریخ شروع 1398/08/02
مبلغ مورد نیاز 20,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 160,000 تومان
دسته بندی
معیشت
سلامت
کودکان
زنان
سالمندان
تحصیل
اجتماعی
کار آفرینی
مناطق تحت پوشش
البرز
تهران
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 160,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 160,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد